PPprojekt Sp. z o.o.
ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146
02-640 Warszawa

T: +48 668 695 616
E: biuro@ppprojekt.co
www.ppprojekt.co

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000450354
Regon: 146531307
NIP: 521-364-39-54
Wysokość kapitału: 10000 PLN
Nr konta bankowego:
Idea Bank S.A. 78 1950 0001 2006 0458 3477 0002

Copyright © 2013 Neone PPprojekt Sp. z o.o. | ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146; 02-640 Warszawa | e-mail: biuro@ppprojekt.co