PPprojekt Sp. z o.o. zapewnia kompleksową obsługę inwestycji począwszy od etapu planowania, poprzez projektowanie, doradztwo techniczne aż do realizacji inwestycji.
W imieniu Inwestora prowadzimy również zarządzanie projektem oraz jego monitoring.

 • Projekty
 • Projekty dróg
 • Projekty linii kolejowych
 • Projekty obiektów inżynierskich: mosty, wiadukty, przepusty
 • Projekty w zakresie robót towarzyszących robotom drogowym i kolejowym
 • Projekty budownictwa przemysłowego
 • Projekty budowlane i wykonawcze wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych
 • Koncepcje programowo – przestrzenne i projekty wstępne

 • Doradztwo techniczne
 • Analizy funkcjonalno – przestrzenne
 • Studia techniczno – ekonomiczno – środowiskowe
 • Analizy ekonomiczne
 • Analizy wykonalności
 • Opinie techniczne

 • Zarządzanie projektami
 • Inwestor zastępczy
 • Project Manager
 • Monitoring, analizy finansowe, rozliczenie kontraktu

Copyright © 2013 Neone PPprojekt Sp. z o.o. | ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146; 02-640 Warszawa | e-mail: biuro@ppprojekt.co